Kick-off data-ethiek

Kick-off workshop


Bij de start van een data-ethiektraject kunnen betrokken medewerkers vragen en zorgen hebben: Waar gaat het over? Wat is de bedoeling? Wat schieten we ermee op? Is het niet genoeg als we ons gewoon aan de AVG houden? Wat gaan onze mensen ervan merken in hun dagelijkse werk?
Aan het begin van de workshop geven we een presentatie die hierop ingaat. Met veel ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen en hun zorgen op tafel te leggen.
In het tweede deel van de workshop gaan we op zoek naar de normen en waarden van jouw organisatie. Misschien heb je daarover al het een en ander op papier staan. Maar vooral leggen we ze bloot door beslissingen te analyseren: uit jullie praktijk, en in door ons ontworpen en op jullie organisatie toegespitste casussen.
De informatie en inzichten die we hiermee ophalen, vormen belangrijke input voor de data-ethische code en de catalogus van data-ethische dilemma's. De workshop duurt twee uur tot een dagdeel.

Kick-off data-ethiek


Data-ethiekpresentatie voor bestuur/directie
Kick-off workshop
Data-ethische code/beleid
Catalogus van data-ethische dilemma's
Training medewerkers
IAMA
IAMA
Data-ethiek governance
Eindrapportage