High pressure IAMA


In één week inzicht in je algoritmerisico’s

  • IAMA ingewikkeld? Niet nodig.
    De high pressure IAMA helpt je om keuzes te maken en die te verantwoorden.
  • Je ontvangt een overzichtelijk rapport met de belangrijkste risico’s en aandachtspunten, en concrete, praktijkgerichte adviezen.
  • Zet algoritmes verantwoord in, en draag bij aan een rechtvaardige samenleving.

Duidelijk en behapbaar kostenplaatje

€ 3700 (excl. btw)
Neem contact met mij op

Stappenplan

1   Intakegesprek

In het intakegesprek kijken we samen met je of een high pressure IAMA geschikt is voor jouw proces en nemen we de gang van zaken met je door. Je kunt vragen stellen en aandachtspunten meegeven.

2   Vragenformulier

Via het vragenformulier vragen we je om een aantal basale gegevens over je proces. Dat helpt ons om ons goed voor te bereiden, en het zorgt ervoor dat we de workshop in zijn geheel kunnen benutten voor de dingen die echt belangrijk zijn.

3    Workshop

De workshop vormt de kern van de High pressure IAMA. In een dagdeel helpen we je om inzicht te krijgen in de risico's en andere aandachtspunten van je algoritme, en kijken we samen naar mogelijke maatregelen. Niet alleen het algoritme zelf komt aan bod, maar ook de context waarin het wordt ingezet. Het is van belang dat de deelnemers aan de workshop een diverse achtergrond hebben, en goed bekend zijn met het algoritme en/of met het proces waarin dat een rol speelt (c.q. gaat spelen).

4   Conceptrapport

Kort na de workshop leveren wij ons conceptrapport op. Het rapport schrijven we op basis van de informatie uit de eerste drie stappen. We doen geen aanvullende interviews of onderzoek. De ervaring leert dat het rapport van de High pressure IAMA desondanks het leeuwendeel van de risico's en aandachtspunten meestal goed in kaart brengt.

5   Definitief rapport

Je krijgt eenmalig de gelegenheid om terugkoppeling te geven over missers en omissies in het conceptrapport. Wij verwerken die, waarna het rapport definitief wordt.

6   Eindgesprek

In een afrondend gesprek lichten we de conclusies en aanbevelingen uit ons rapport toe. Ook kijken we samen wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn.