Kick-off data-ethiek

Catalogus van data-ethische dilemma's


In de workshop, tijdens trainingen en tijdens de IAMA (Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes) verzamelen wij data-ethische dilemma's waar jullie medewerkers in de praktijk tegenaan lopen. Die nemen we op in een catalogus van data-ethische dilemma’s.
Bij elk dilemma belichten we de verschillende invalshoeken, en nemen we verwijzingen op naar de data-ethische code of andere relevante bronnen (intern of extern). Het mes snijdt zo aan twee kanten: je doordringt medewerkers ervan dat ethiek iets is dat ze ook zelf moeten doen, en je geeft ze daarvoor concrete, praktijkgerichte input.

Kick-off data-ethiek


Data-ethiekpresentatie voor bestuur/directie
Kick-off workshop
Data-ethische code/beleid
Catalogus van data-ethische dilemma's
Training medewerkers
IAMA
IAMA
Data-ethiek governance
Eindrapportage