Over ons


Missie

Onze missie: Overheidsorganisaties en hun medewerkers helpen om verantwoord met data om te gaan.
Nieuwe technologieën zoals AI en algoritmen bieden fantastische mogelijkheden, maar kunnen bij onjuist of misplaatst gebruik ook een enorm negatieve invloed hebben op mens en maatschappij. Met name discriminatie van minderheden is een groot risico.
Overheidsorganisaties willen het goed doen. En gelukkig hebben we goede privacywetgeving. Maar wat je mag doen is wat anders dan wat je zou moeten doen. Dat is de ethische vraag. De vraag die onderliggende principes blootlegt die bestendiger zijn dan beleid en wetgeving. En die daarmee helpt om in onzekere tijden koers te kiezen en vast te houden.
Wij streven naar een overheid waarin oog voor het morele aspect van data vanzelfsprekend is. Wij richten ons op Nederlandse overheidsinstanties en hun medewerkers die graag een rechtvaardige wereld zien, waarin niet wordt gediscrimineerd, en waarin respectvol wordt omgegaan met mensen, en dus ook met hun gegevens. En die moeilijke gesprekken daarover niet uit de weg gaan, maar juist verwelkomen.
Onze focus ligt bij algoritmische discriminatie, ethische dialoog en de kritische rol van de ambtenaar.

Team

Ajuna Soerjadi

Profiel bekijken

Koen Versmissen

Profiel bekijken