Begeleiding van data-ethische dialoog


Oprechte data-ethische dialogen vormen het fundament voor verantwoorde beslissingen over het gebruik van data en de inzet van algoritmen en AI. Maar hoe voer je op een goede manier zo’n dialoog? Ethische dilemma’s zijn lastig, en iedereen heeft er zo zijn eigen opvattingen over.

Geen nood, wij kunnen je een handje helpen! Onze workshopleiders zorgen voor een constructieve en productieve dialoog aan de hand van beproefde methodes. Wij bieden begeleiding van data-ethische dialoog aan op basis van de onderstaande methodes.

Datadialoog

De nieuwe standaard binnen de overheid. Centraal in datadialogen staat de steeds terugkerende spanning tussen stuwende waarden (data inzetten voor de samenleving) en verankerende waarden (de burger beschermen tegen de overheid). Daarnaast spelen ook culturele en procedurele waarden een rol

Moreel beraad

Een handzame en duidelijk gestructureerde methode, ontwikkeld door het Overlegorgaan voor de Fysieke Leefomgeving.

Begeleidingsethiek

Deze aanpak ziet mens en technologie als intrinsiek verbonden, in plaats van ze tegenover elkaar te stellen. Technologie en haar effecten worden in hun context in kaart gebracht, evenals de betrokken actoren en de waarden die in het geding zijn. Dit leidt tot handelingsopties in de technologie zelf, maar ook in omgeving en het gebruik ervan.

De aanpak begeleidingsethiek bieden wij aan vanaf juli 2024.

Meer weten?

of