Onderzoek


Wij doen data-ethisch onderzoek, zowel gericht op specifieke organisaties als breder (beleids)onderzoek.

In augustus 2022 verscheen ons onderzoek Data-Ethiek in Uitvoering. Als onderdeel van het programma Staat van de Uitvoering maakten wij een inventarisatie van de data-ethische uitdagingen waarmee uitvoeringsorganisaties te maken krijgen, en hoe zij daarmee omgaan.

Meer weten?