Ajuna Soerjadi


Ik ben een energieke geest die nieuwsgierig zoekt naar manieren om algoritmen positief in te zetten voor een samenleving waar we daadwerkelijk in willen leven. Ik ben opgeleid als filosofe en data-ethica aan de Tilburgse Universiteit en de Universiteit van Bologna. In mijn tijd als Jonge Denker des Vaderlands heb ik me op politieke filosofie en ethiek gericht. Later heb ik de wereld van de data-ethiek betreden. Vooral het complexe probleem van algoritmische discriminatie pak ik graag met beide handen aan. Doordat technologie een niet te onderschatten impact op het dagelijks leven heeft, vind ik het belangrijk om mensen te wijzen op de risico’s en gevaren ervan, maar ook de mogelijkheden om algoritmen juist in te zetten voor een gelijkwaardigere samenleving. Mijn diepgaande filosofische expertise en passie voor rechtvaardigheid zijn kenmerkend voor mij als data-ethica. In mijn blogs en artikelen werp ik licht op hoe AI impact heeft op mensenrechten zoals vrijheid en autonomie. Ik maak me sterk om aan een toekomst te werken waarin ethiek en technologie hand in hand gaan.

mobiel: 06-36211306