Praktijktraining datadialoog


Constructief en productief ethische dilemma’s verkennen

Hoe voer je als team op een constructieve en productieve manier het gesprek over data-ethische dilemma’s? De overheid doet dat aan de hand van datadialogen. Centraal in datadialogen staat de steeds terugkerende spanning tussen stuwende waarden (data inzetten voor de samenleving) en verankerende waarden (de burger beschermen tegen de overheid). Daarnaast spelen ook culturele en procedurele waarden een rol.

In deze praktijktraining gaan we eerst dieper in op de datadialoog-methode. En daarna ga je aan de slag om die groepsgewijs toe te passen op actuele praktijkcasussen. Na de training ben je als team in staat om een goede en gestructureerde data-ethische dialoog te voeren, en daaruit met vertrouwen conclusies te trekken.

We kunnen deze training in-house verzorgen. Of doe mee met de open training!

Meer weten?

of

De eerstvolgende praktijktraining datadialoog met open inschrijving vindt plaats op donderdagochtend 26 september 2024.
Het inschrijfgeld bedraagt € 347 (excl. btw).

Bootcamp