Eindrapportage

Ter afronding van het kick-off traject leveren we een eindrapportage op, die we in een eindgesprek toelichten. Daarmee verantwoorden we ons tegenover jullie over de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Maar minstens zo belangrijk is dat je het eindrapport kunt gebruiken om aan te tonen dat je serieus en integer omgaat met de inzet van algoritmen. Daarmee is het een belangrijke bewijsstuk voor jullie algorithmic accountability.

Kick-off data-ethiek

Data-ethiekpresentatie voor bestuur/directie
Data-ethiekworkshop
Data-ethische code/beleid
Catalogus van data-ethische dilemma's
Training medewerkers
Algoritme Effect Beoordeling
Data-ethiek governance
Eindrapportage